Badania w chorobach rzadkich, cywilizacyjnych, zdrowiu psychicznym i neurologii: plany Agencji Badań Medycznych na 2021 rok

Badania w chorobach rzadkich, cywilizacyjnych, zdrowiu psychicznym i neurologii: plany Agencji Badań Medycznych na 2021 rok

Dodano: 4
Konferencja ABM: Priorytety zdrowotne Polaków na 2021r. Rola ABM w kreowaniu zmian praktyki klinicznej”
Konferencja ABM: Priorytety zdrowotne Polaków na 2021r. Rola ABM w kreowaniu zmian praktyki klinicznej” / Źródło: Materiały prasowe ABM
1 mld zł na badania kliniczne, ponad 20 tys. pacjentów w badaniach klinicznych, trzykrotne zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych: to bilans działania AMB w 2020 roku. Podczas konferencji „Priorytety zdrowotne Polaków na 2021r. Rola ABM w kreowaniu zmian praktyki klinicznej” mówiono też o planach na przyszły rok. Planowane są m.in. konkursy na badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich, zdrowie psychicznego, neurologii i terapii w chorobach cywilizacyjnych.

1 mld zł na badania kliniczne, ponad 20 tys. pacjentów w badaniach klinicznych, trzykrotne zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych: to bilans działania AMB w 2020 roku. Podczas konferencji „Priorytety zdrowotne Polaków na 2021r. Rola ABM w kreowaniu zmian praktyki klinicznej” mówiono też o planach na przyszły rok. Planowane są m.in. konkursy na badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich, zdrowie psychicznego, neurologii i terapii w chorobach cywilizacyjnych.

Powołanie Agencji Badań Medycznych jest krokiem milowym, jeżeli chodzi o budowanie innowacyjnego, publicznego systemu opieki zdrowotnej. Wierzę, że rok 2021 będzie rokiem wychodzenia z pandemii i mam nadzieję, że pomoże w tym plan konkursów Agencji Badań Medycznych – podkreślił Minister Zdrowia Adam Niedzielski otwierając konferencję.

Pandemia koronawirusa spowodowała na całym świecie stagnację lub wręcz regres liczby komercyjnych badań klinicznych w obszarach pozacovidowych. W Polsce spodziewany się raczej utrzymania liczby sprzed roku. Jeśli chodzi o badania niekomercyjne, patrząc na liczbę projektów sfinansowanych przez Agencje Badań Medycznych, możemy spodziewać się ich trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

Do końca 2020 roku, ABM zakontraktuje łącznie miliard złotych na realizację niekomercyjnych badań klinicznych. Możliwe jest przeprowadzenie prawie stu projektów, do których włączonych zostanie ponad 20 tysięcy pacjentów, którzy zyskają dostęp do innowacyjnych terapii. Przekazane środki pozwolą na uruchomienie badań m.in. z zakresu onkologii, kardiologii, pediatrii hematologii, czy neonatologii.

- Pomimo pandemii Agencji Badań Medycznych udało się zrealizować wszystkie zakładane cele. Już w przyszłym roku pacjenci będą mogli skorzystać także z dwóch priorytetowych programów ABM tj. powstania dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz wprowadzanie do Polski praktycznie niedostępnej dotąd terapii adoptywnej CAR-T - podkreślał prezes ABM dr Radosław Sierpiński

Agencja planuje na początku 2021 roku ogłosić konkurs na niekomercyjne badania kliniczne poświęcony wyłącznie chorobom rzadkim. Zakładany budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych. - Bardzo się cieszę, że w planie ABM znalazły się badania, które maja służyć poprawie diagnostyki w chorobach rzadkich. Oczywiście mamy świadomość, że w chorobach rzadkich nie doganiamy tempa opracowywania nowych terapii, które jest dostępne dla pacjentów z częstszymi schorzeniami, ale wyjściową kwestią jest problem diagnostyczny - podkreślała prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak.

Równie wyczekiwanym przez środowisko lekarzy i pacjentów programem jest wsparcie reformy zdrowia psychicznego. Ministerstwo Zdrowia zajmuje się obecnie wdrożeniem reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom doświadczającym zaburzeń psychicznych. Realizacja konkursu ABM dotyczącego zdrowia psychicznego i neurologii ma na celu poprawę sytuacji pacjentów z chorobami neurologicznymi oraz doświadczających kryzysu psychicznego. –Psychiatria to dziedzina wiele lat dyskryminowana Musimy uzupełnić system leczenia w tym obszarze o dwa brakujące elementy tj. programy zdrowotne dla problemów wymagających wyspecjalizowanych oddziałów oraz powstania ośrodków wysokospecjalistycznych Mamy dwa lata na pełne wdrożenie wnikliwie opracowanej koncepcji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dla której konkurs realizowany przez ABM będzie stanowić uzupełnienie i wsparcie – podsumował dr Marek Balicki - kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Agencja Badań Medycznych pod koniec 2021 roku planuje konkurs na badania kliniczne dotyczące chorób cywilizacyjnych. Choroby cywilizacyjne, nazywane potocznie epidemią XXI wieku, odpowiadają według statystyk za 80% wszystkich zgonów na świecie. Z tego względu wsparcie badań klinicznych dotyczących chorób cywilizacyjnych wskazano jako priorytetowe.

Źródło: ABM
 4
Czytaj także